GALERIJA

SKADARSKO JEZERO

Nacionalni park, najveće jezero u Crnoj Gori i na Balkanskom poluostrvu.

Skadarsko jezero se nalazi na granici između Crne Gore i Albanije. Crnoj Gori pripadaju dve trećine jezera.

FABRIKA RIBE "ZETA FISH"

PROIZVODNJA "ZETA FISH"

Nacionalni park, najveće jezero u Crnoj Gori i na Balkanskom poluostrvu.

Skadarsko jezero se nalazi na granici između Crne Gore i Albanije. Crnoj Gori pripadaju dve trećine jezera.

PROIZVODI "ZETA FISH"

Nacionalni park, najveće jezero u Crnoj Gori i na Balkanskom poluostrvu.

Skadarsko jezero se nalazi na granici između Crne Gore i Albanije. Crnoj Gori pripadaju dve trećine jezera.

CRNOGORSKA RIBLJA TRAPEZA "ZETA FISH"

Nacionalni park, najveće jezero u Crnoj Gori i na Balkanskom poluostrvu.

Skadarsko jezero se nalazi na granici između Crne Gore i Albanije. Crnoj Gori pripadaju dve trećine jezera.